Kontakt

DANER s.r.o.
Prevádzka: M.R.Štefánika 19/71, Trebišov 07501
Sídlo firmy: M.R.Štefánika 19/71, Trebišov 07501

tel.:+421 56 672 50 16
e-mail:obchod@daner.sk

IČO: 36581542, DIČ: 2021849126, IČ DPH: SK2021849126

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo 15131/V